شهرک صنعتی بابکان

اخبار

برقراری روشنایی جاده ورودی شهرک

تاریخ :  سه شنبه   -   4 شهریور 1393
برقراری روشنایی جاده ورودی شهرک به دلیل عدم نور کافی در جاده ورودی شهرک ، طی درخواستی از شرکت  شهرکهای صنعتی نسبت به نصب تیرچه و برقراری روشنایی جاده مذکور اقداماتی معین کرده  و از طریق پیمانکار منتخب شرکت های شهرک نسبت به آن اقدام گردید .
بازگشت به صفحه اخبار