شهرک صنعتی بابکان

اخبار

پاکسازی فضای سبز و هرس درختان و درختچه های شهرک

تاریخ :  یکشنبه   -   14 دی 1393
پاکسازی فضای سبز و هرس درختان و درختچه های شهرک با توجه به فرا رسیدن فصل سرد و ریزش برگ های درختان موجود در فضای سبز شهرک ، نسبت به هرس و پاکسازی معابر و فضای سبز اقدام گردید . همچنین در این رابطه کلیه معابر و فضای سبز نیز از وجود شاخه و برگهای پوسیده پاکسازی گردید .
بازگشت به صفحه اخبار